Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, is een initiatief van publieke en private partners om elektrisch rijden te stimuleren. Samen ontwikkelen we de grootste ‘proeftuin’ voor elektrisch rijden in Vlaanderen. EVA zal de uitdagingen rond elektrisch rijden in Vlaanderen onderzoeken en aanpakken. Het is een open platform: onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen vinden er ondersteuning voor hun innoverende initiatieven.

Naast onderzoek in laboratoria verhoogt een ‘proeftuin’ gevoelig de kansen om met succes te innoveren. Een proeftuin is een testomgeving waar de elektrische voertuigen en hun bijhorende infrastructuur in reële dagelijkse omstandigheden kunnen worden uitgetest. EVA bouwt daarom de komende maanden een proeftuin elektrische voertuigen uit met

  • een concrete testinfrastructuur met oplaadpalen,
  • een testvloot van elektrische voertuigen en apparatuur voor gegevensregistratie en –verwerking
  • een panel van testpersonen
  • een organisatie die innoverende initiatieven ondersteunt en begeleidt.

Meer